Historie firmy


      Firma byla založena v roce 1896 Jaroslavem Palečkem jako první závod pro malby dekorativní v Moravské Ostravě. Soustředila se především na rekonstruování a restaurování památkových objektů. Prováděla malby kostelů, dvoran, kaváren, hostinců, salonů, portrétů fasád figurálních.
      Podílela se například na freskové výzdobě kostelů v Břežanech, Berouně, Klecanech, Nepomuku, Dobré Vodě, Všetatech, Zlatníkách a dalších. V Praze potom na výzdobě Týnkého chrámu, Arcibiskupského paláce, kostela sv. Klimenta a mnoha dalších.

Týnský chrám
Arcibiskupský palác


Současnost


      Po roce 1989 byla firma obnovena Ing. Milanem Palečkem, vnukem jejího zakladatele. Sídlo společnosti je v objektu Jandova ul. 208/8, Praha 9, kde jsme spoluvlastníky. Jsou zde kanceláře a též ubytovna pro vlastní zaměstnance.
      Společnost vede jednatel Ing. Milan Paleček, absolvent ČVUT fakulty stavební v Praze. Praxi získal u n.p. Hydroprojekt, Armabeton a Vodní stavby.

Společnost je rozdělena na dvě divize:
      I. divize s ročním obratem 20 mil. Kč je vedena autorizovaným technikem Janem Velebilem, který praxi získal u n.p. Konstruktiva Praha. Tato divize zajišťuje od návrhu architekta, projektu stavby, stavebního povolení až po samotnou realizaci stavby tyto oblasti:
- nové investiční celky
- celkové rekonstrukce a modernizace objektů
- rekonstrukce památkově chráněných objektů
- dětská hřiště, atd.
      II. divize s ročním obratem 2 mil. Kč zajišťuje technickou správu budov na základě krátkodobých či dlouhodobých smluv.

      V roce 2003 přijala společnost Plán jakosti a od roku 2004 je certifikována v oblasti jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 v rozsahu realizace staveb. Společnost je plátcem DPH a je pojištěna u ČP a.s.

      Společnost používá ty nejlepší technologie nové i tradiční, tuzemské i zahraniční. Stavby zajišťujeme po celé ČR.
      Naším obchodním heslem je:

     „Náš spokojený obchodní partner“
Ing. Milan Paleček
jednatel, majitel

© Paleček 2008